Wednesday, June 11, 2008

Maligayang Kaarawan Pilipinas!!!!
Isa itong karangal-rangal na pagkakataon upang ipahayag ko ang aking saluobin sa wikang aking nakasanayan at kinalakihan. Hangad ko ang patuloy na pag-unlad ng aking bansa.

Mabuhay ang Pilipinas!

0 Responses to “Maligayang Kaarawan Pilipinas!!!!”

All Rights Reserved The Comfort Rooms | Blogger Template by Suverve