Thursday, June 11, 2009

Pilipinas, Mabuhay Ka! / Long Live The Philippines!


Photo credits to Chris Ramos.

Mahal kong Pilipinas, sana mahanap mo na yung inaasam mong tagumpay. Nawa'y mahanap mo na ang tamang liderato na mamumuno sa iyo at sa iyong mga sakop. Matutunan na sana ng iyong mga mamamayan ang tunay na pagmamahal sa sariling bayan at magawa nilang i-ayon ang kanilang mga kilos para sa ikabubuti ng buong bansa.

Tama na ang paninira. Panahon na talaga para magsama-sama tayong paunlarin ang bayan. Sino ba ang kawawa kung matuluyan ang paglugmok ng bayan, diba't mga mamamayan din mismo?

Bangon bayan! Matagal ka nang hinihintay ni kaunlaran.

My beloved Philippines, I hope that you will now find the success you've been wanting all this time. May you finally find the leadership that will guide your country and your people. May your citizens learn the true nationalistic love and may they act accordingly towards the nation's betterment.

May all the bickering stop. It's now time to get really unified for the nation's progress. Who'll be at loss when the country would finally give in to despair? It's the people's loss, isn't it?

Rise up, o nation! Success has been waiting you for so long.

8 Responses to “Pilipinas, Mabuhay Ka! / Long Live The Philippines!”

PUSANG-gala said...
June 11, 2009 at 11:42 PM

the question and the real challenge is ---how?

everybody seem to go to different directions---we have always been a divided nation....

maybe we can start by putting our acts together.

that will make a big difference.
Imagine 90 million Filipinos moving in similar direction---this country could be great in no time-----


Curbside Puppet said...
June 11, 2009 at 11:45 PM

you answered your own question there. thanks.


Curbside Puppet said...
June 11, 2009 at 11:51 PM

you know why people go on different directions? because people don't follow.

think about it. without questiong everything.


PUSANG-gala said...
June 11, 2009 at 11:52 PM

ouch---uo nga --I answered my own question---lol---hope it helped.


Raft3r said...
June 12, 2009 at 11:20 PM

love live the philippines!
mabuhay!

nice one, man
pinoy parin ang the best


Curbside Puppet said...
June 12, 2009 at 11:51 PM

yeah. while it's still one hour before june 13th, wanna greet you guys a Maligayang Araw ng Kalayaan.


Brent a.k.a. yourkidatheart said...
June 12, 2009 at 11:57 PM

It's nice that the "fire" is still burning in you, Curb.

Warm regards,
Brent


Curbside Puppet said...
June 13, 2009 at 1:24 AM

thanks. and nice to have you back as well.


All Rights Reserved The Comfort Rooms | Blogger Template by Suverve